Ochrana soukromí

Zaručujeme, že poskytnutí Vašich osobních dat bude využito pouze pro účely komunikace s naší firmou
Co jsou osobní údaje?
„Osobní údaje“ jsou údaje, které jednotlivce identifikují nebo umožňují jeho identifikaci a které shromažďujeme, když používáte tyto webové stránky. Pokud poskytnete osobní údaje jiné osoby, ujistěte se, že máte právo takové údaje s námi sdílet.

Jaké údaje shromažďujeme?
Při užívání těchto webových stránek prosím mějte na paměti, že můžeme shromažďovat údaje o: těch oblastech našich webových stránek, které navštívíte; vaší aktivitě na těchto webových stránkách, např. o prohlížených výrobcích či stahovaných dokumentech, a dále informace, které nám případně poskytnete; a vašem počítači, např. který prohlížeč používáte, kde se nachází vaše síť, jaký typ připojení používáte (např. broadband, ADSL atd.) a jaká je vaše IP adresa. Činíme tak prostřednictvím souborů cookie.
Jak nakládáme se shromážděnými údaji? Tyto údaje využíváme pro řadu účelů.

Hlavním účelem, pro který tyto údaje využíváme, je umožnit vám přístup na naše webové stránky a k našim výrobkům a službám (ať již prostřednictvím těchto webových stránek nebo offline). Údaje dále využíváme pro tyto účely:
vedení interních záznamů; rozvoj produktů a služeb; další rozvíjení našich webových stránek; zpracování nabídek vyřizování vašich požadavků, dotazů či stížností; průzkum trhu; aktualizace údajů o našich kontaktech s vámi v našem systému pro řízení vztahů se zákazníky v případě, že jste náš zákazník či jiná kontaktní osoba; a marketing našich produktů a služeb vůči vám.

info@dostupne-stavby.cz